This website uses cookies for statistics, customized content and ads. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. More info
Important information about our Hardware Technical Support! Learn more about our updated support service here.

Checklist for maintenance of 3D printers

This page is unfortunately only available in Swedish at the moment. The content will be translated into English as soon as possible.


I listan nedan finner du de kontroller du bör utföra innan vi godkänner ett inskick av din 3D-skrivare.  Notera att dessa steg beskriver servicerutiner som man normalt utför under daglig drift. Instruktionerna avser maskiner av FFF-typ. Genom att utföra nedanstående kontroll kan du undvika att behöva skicka iväg din 3D-skrivare i onödan. Det är normalt att 3D-utskrifter ibland lossnar från byggplattan under utskrift samt att trådmatningen kan fastna eller vara ojämn. Dessa fenomen är enkla att åtgärda och innebär ofta endast några få minuters underhåll samt inga kostnader för nya reservdelar. Klicka på länkarna nedan för mer information.